Filtrasyon Sistemleri

1 OTOMATİK KUM FİLTRELERİ (MULTİ MEDYA)


2 OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRELERİ

3 DEMİR MANGAN FİLTRASYON

 

   OTOMATİK KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

 AKSAN SU ARITMA otomatik kum filtreleri, akış anında filtrasyon tekniği uygulayarak 350 FTU mertebesi bulanıklığa kadar olan suların tortu ve bulanıklığının alınarak, 5 FTU ve daha küçük değerde berraklığa kavuşmasını
2-20 mikron hassasiyetinde (dozajlanan kogülantlara bağlı olarak) hassas filtrasyonunu sağlar.

AQUADOW WATER SYSTEMS otomatik kum filtreleri, korozyon ve basınç dayanımı mükemmel; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar, kullanılacak su karekterizasyonlarına ve debilere göre farklılıklar göstermekle birlikte; fiber takviyeli polietilen (FRP), Cr-Ni paslanmaz çelik, daldırma galvanizli çelik, epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri, malzeme olarak Noryl, termoplastik, abs + VF katkılı plastik, pvc, bronz, paslanmaz çelik, epoksi boyalı döküm çelikten imaldir.

 AKSAN SU ARITMA otomatik kum filtreleri, Elektro mekanik ve dijital programlanabilir kontrolör ve ekipmanlara sahiptir. Rejenerasyonlarını insan müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak yapabilir. Rejenerasyon startını kontrolörünün tipine bağlı olarak; zaman kontrollü, volümetrik kontrollü, basınç fark sivici kontrollü ve bulanıklık değişim kontrollü olarak, alıp yapabilir. Yine aynı şekilde farklı tip ve serilerde valfler; blok valf ve ayrı diyafram valfli olarak üstten veya önden montajlı olarak akuple edilebilir. Prensip olarak; piston-krank-biel tekniği ile, piston-diyafram valf tekniği ile veya diyafram valf tekniği ile çalışarak; rejenerasyon ve servis işlevini gerçekleştirebilir.

 AKSAN SU ARITMA otomatik kum filtrelerinde, Mineral kaçmasını önleyecek vasıfta mantar, konik ve ahtopot tipi tekli ve çoklu pvc, plietilen, polipropilen malzemeden imal difizör tipleri kullanılır.

 AKSAN SU ARITMA otomatik kum filtreleri, filtrasyonu mineral yataklarında sırası ile kaba ve hassas olarak gerçekleştirir. Bunu 4 ile 6 arasında değişen farklı çapta ve yoğunlukta antrasit ve kurtz mineral katmanları sayesinde gerçekleştirir. Filtrasyon yükünü farklı katmanlara dağıta bilen kum filtreleri, rejenerasyonlarında az su tüketimi ile muadillerine göre; kaliteli ve hassas filtrasyon gerçekleştirebilir.AKSAN  SU ARITMA otomatik kum filtrelerinde, değişen yoğuluktaki mineral katmanlarından geçen suyun hızı farklılıklar gösterirken, elektro statik yapısı da buna bağlı olarak değişir. Bu da suda bulanıklığı oluşturan; tortu ve askıdaki katı maddelerin kullanılacak düşük dozajdaki bir koagülant ile tepkimesini arttırarak filtrasyon kabiliyetinin artmasını sağlar.

AVANTAJLARI
- Küçük ve alanlarda, ilk yatırım maliyeti düşük olarak kurulabilir.
- Düşük enerji ve kogülant sarfı ile kaliteli hassas ve hızlı suyun filtrasyonunu gerçekleştirebilir.
- Rejenerasyonlarını kısa sürede az su sarf ederek, tam otomatik olarak insan müdahalesine gerek kalmaksızın yapabilir.
- Uzaktan ve yakından programlanabilir, tam otomatik, dijital mikro prosesörlü ve elektro mekanik son teknoloji ürünü, ünitelere sahiptir.

KULLANIM ALANLARI
- Köy, kasaba, şehir, içme ve kullanma suyu temini için; göl, gölet, akarsu ve kuyu sularının filtrasyonunda,
- Her çapta sanayi ve endüstri tesisi, fabrikaların; kullanım, proses, içme sularının filtrasyonunda,
- Geniş kapsamlı eğlence komplekslerinin, hotel ve tatil köylerinin kullanım ve içme sularının merkezi olarak filtrasyonunda,
- Her türlü apartman, site ve toplu konutların içme ve kullanma sularının merkezi olarak filtrasyonunda, kullanılabilir.

 

OTOMATİK AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

 AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtreleri, akış anında filtrasyon tekniği uygulayarak; suda bulunan veya bulunması muhtemel koku yapıcı organik maddeler, tarımsal ilaçlar, zehirler, serbest klor ve klor bileşiklerini THM ( tri halojenik metan gazlarını ) nı adsorbe ederek, suyun güvenli kullanımını sağlar. Sudaki organik maddelerden ve bazı kimyasallardan kaynaklanan renk problemini gidererek berrak, renksiz görünüm sağlar.

AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtreleri, korozyon ve basınç dayanımı mükemmel; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar, kullanılacak su karekterizasyonlarına ve debilere göre farklılıklar göstermekle birlikte; fiber takviyeli polietilen (FRP), Cr-Ni paslanmaz çelik, daldırma galvanizli çelik, epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri, malzeme olarak Noryl, termoplastik, abs + VF katkılı plastik, pvc, bronz, paslanmaz çelik, epoksi boyalı döküm çelikten imaldir.

 AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtreleri, elektro mekanik ve dijital programlanabilir kontrolör ve ekipmanlara sahiptir. Rejenerasyonlarını insan müdahalesine gerek kalmaksızın tam otomatik olarak yapabilir. Rejenerasyon startını kontrolörünün tipine bağlı olarak; zaman kontrollü, volümetrik kontrollü, basınç fark sivici kontrollü olarak, alıp yapabilir. Yine aynı şekilde farklı tip ve serilerde valfler; blok valf ve ayrı diyafram valfli olarak üstten veya önden montajlı olarak akuple edilebilir. Prensip olarak; piston-krank-biel tekniği ile, piston-diyafram valf tekniği ile veya diyafram valf tekniği ile çalışarak; rejenerasyon ve servis işlevini gerçekleştirebilir.

 AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtrelerinde, mineral kaçmasını önleyecek vasıfta mantar, konik ve ahtopot tipi tekli ve çoklu pvc, plietilen, polipropilen malzemeden imal difizör tipleri kullanılır.AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtreleri, yüksek adsorbsiyon kabiliyetine sahip, Hindistan cevizinden mamul granül aktif karbon mineral katmanı sayesinde görevini mükemmel ve uzun ömürlü olarak gerçekleştirebilir. Filtrelerde işlevsel aktif karbon minerali altında, ters yıkama yatağı dediğimiz; 2-4 arası değişen farklı çap ve boyutlarda kuartz mineral katmanları bulunmaktadır. Adsorbsiyon ve ters yıkama yatağı olarak dizayn edilen filtreler , rejenerasyonlarında az su tüketimi ile muadillerine göre; kaliteli ve hassas işlevsellik gerçekleştirebilir.

 AKSAN SU ARITMA otomatik aktif karbon filtrelerinde, rejenerasyonlarında uyguladıkları uygun yatak genleşmesi ile mükemmel bir kabartma yaparak; üzerlerinde tortulardan dolayı oluşan yollar tamamen yok olur. Bu da; aktif karbon mineralinin uzun ömürlü ve verimli kullanılmasını sağlar.

AVANTAJLARI
Küçük ve alanlarda, ilk yatırım maliyeti düşük olarak kurulabilir, düşük enerji sarfı ile kaliteli, hassas suyun organik arıtım ve deklorinasyonunu gerçekleştirebilir. Rejenerasyonlarını kısa sürede az su sarf ederek, tam otomatik olarak insan müdahalesine gerek kalmaksızın yapabilir. Uzaktan ve yakından programlanabilir, tam otomatik, dijital mikro prosesörlü ve elektro mekanik son teknoloji ürünü, ünitelere sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

·         Köy, kasaba, şehir, içme ve kullanma suyu temini için; göl, gölet, akarsu ve kuyu sularının, renk, koku, organik arıtım ve deklorinasyonunda,

·         Her çapta sanayi ve endüstri tesisi, fabrikaların; kullanım, proses, içme sularının, renk, koku, organik arıtım ve deklorinasyonunda,

·         Geniş kapsamlı eğlence komplekslerinin, hotel ve tatil köylerinin kullanım ve içme sularının merkezi olarak, renk, koku, organik arıtım ve deklorinasyonunda,

·         Her türlü apartman, site ve toplu konutların içme ve kullanma sularının merkezi olarak, renk, koku, orgnik arıtım ve deklorinasyonunda, kullanılabilir


DEMİR MANGAN FİLTRASYON


 

AKSAN KİMYA otomatik demir ve mangan  filtreleri , akış anında filtrasyon tekniği uygulayarak ; suda bulunan veya bulunması muhtemel ergimiş toplam demir ve manganın mineral yatağında oksitlenerek kompleks oluşturmasını ve yakalanmasını sağlar. 3-5 ppm  değerlerine kadar sudaki ergimiş toplam demir ve manganı oksitleyerek yakalayabilir. Demir ve manganın yüksek olduğu  sularda  ; filtre öncesi yapılan oksidasyon ve  kompleks yapıcı kimyasal dozajı  ile arıtım limiti  15 ppm e  kadar çıkarılabilir. Mineral yatağında yakalanan kompleksler cihazların yapacağı rejenerasyonlar vasıtası ile atılarak sistemden uzaklaştırılır.

Otomatik demir ve mangan  filtreleri , korozyon ve basınç dayanımı mükemmel ; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar , kullanılacak su karakterizasıyonlarına ve debilere göre farklılıklar göstermekle birlikte  ; fiber takviyeli polietilen (FRP) , Cr-Ni paslanmaz çelik , daldırma galvanizli çelik , epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri , malzeme olarak  Noryl, termoplastik , abs + VF katkılı plastik , pvc, bronz , paslanmaz çelik , epoksi boyalı döküm çelikten imaldir.

Otomatik demir ve mangan  filtreleri , korozyon ve basınç dayanımı mükemmel ; filtre tankları ve otomatik kontrol valflerine sahiptir. Basınçlı tanklar , kullanılacak su karakterizasıyonlarına ve debilere göre farklılıklar göstermekle birlikte  ; fiber takviyeli polietilen (FRP) , Cr-Ni paslanmaz çelik , daldırma galvanizli çelik , epoksi veya ebonit kaplı çelikten imaldir. Otomatik kontrol valfleri , malzeme olarak  Noryl, termoplastik , abs + VF katkılı plastik , pvc, bronz , paslanmaz çelik , epoksi boyalı döküm çelikten imaldir. 

  

AVANTAJLARI

Küçük ve alanlarda , ilk yatırım maliyeti düşük olarak kurulabilir,

Düşük enerji ve koagülant sarfı ile kaliteli hassas ve hızlı suyun demir  ,mangan arıtımını gerçekleştirir.

Rejenerasyonlarını kısa sürede az su sarf ederek , tam otomatik olarak insan müdahalesine gerek kalmaksızın yapabilir.

Uzaktan ve yakından programlanabilir,  tam otomatik , dijital mikro prosesörlü ve elektromekanik son teknoloji ürünü , ünitelere sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Köy , kasaba ,  şehir,içme ve kullanma  suyu temini için ; göl , gölet , akarsu ve kuyu sularının  demir mangan arıtımında,

Her çapta sanayi ve endüstri tesisinin ; kullanım , proses , içme sularının demir mangan arıtımında,

Geniş kapsamlı eğlence komplekslerinin , hotel ve tatil köylerinin kullanım ve içme sularının demir mangan arıtımında,

Her türlü apartman ,site ve toplu konutların içme ve kullanma  sularının merkezi olarak demir mangan arıtımında,