Ters Ozmoz Sistemleri

 

REVERSE OSMOSİS

AKSAN SU ARITMA reverse osmosis sistemleri küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin desaline saf su ihtiyacını karşılamak ayrıca domestik uygulamalarda, tezgah altı reverse osmosis üniteleri ile mevcut su kaynağını, membaa suyu kalıtesi düzeyine ulaştırması için tasarlanmış kopmak ünitelerdir. Üniteler tabiyatttaki dengelenme kanununa bağlı olarak ince yarı geçirgen zar dokularda gerçekleşen osmosis in teknolojik olarak farklı bir uygulamasıdır. Sistemin çalışma prensibi hakkında kısa bir bilgi verecek olursak;

Osmosis farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Bu olayı tersine çevirmek için bir pompa ile osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 angström boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken; bakteriler, projenler, organik maddeler ve ağır metalleri tutarak, suyu belli oranlarda saflaştırmış olur.

ARITILAN MADDELER VE ARITMA ORANLARI

Asbest

% 98-99

Kadmiyum

% 98-98

Arsenik

% 94-96

Magnezyum

% 95-98

Alüminyum

% 96-98

Manganez

% 97-98

Amonyum

% 90-95

Nitrat

% 90-95

Bikarbonat

% 90-95

Nikel

% 97-99

Bakır

% 97-98

Potasyum

% 94-97

Baryum

% 96-98

Radyoaktivite

% 93-97

Brom

% 90-95

Silis

% 92-95

Bakteri

% 99

Siyanür

% 92-95

Borat

% 50-55

Silikat

% 94-96

Civa

% 95-97

Sülfat

% 97-98

Çinko

% 97-99

Sodyum

% 89-90

Demir

% 97-98

Sertlik

% 96-98

Florür

% 93-95

Haşerat
Önleyiciler

% 95-98

Fosfat

% 98-99

Gümüş

% 95-97

Parazit
Önleyiciler

% 95-98

Klorür

% 90-95

Kurşun

% 96-98

Zararlı Otları
Önleyiciler

% 98

Kalsiyum

% 95-98

Krom

% 96-98

 

 

REVERSE OSMOSİS MEMBRANLARI

Reverse osmosis metodu kimyasal tuzlara sahip olan yüksek konsantrasyondaki suyun %90-99 oranında arıtılarak saf suya yakın düşük konsantrasyonda su elde edilmesi için kullanılan arıtma teknolojisidir. Osmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran(zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmos adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik (tuzlu,acı,yüksek iletkenlik vb.) maddeler, tuzlar,ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır. Reverse Osmos sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar. Reverse Osmosis, distilasyon gibi diğer geleneksel arıtım işlemlerine göre daha az enerji kullanılır. Deiyonize cihazlarının yaptığı gibi nötrleştirme ve diğer bazı işlemlere tabii tutulması gereken kimyasal atıklar oluşturmaz. Ayrıca, Reverse Osmosis işlemi 24 saat süre ile arıtılmış su üretilebilecek bir sistemdir, rejenerasyon sebebi ile prosese ara verilmesi gerekli değildir.

 

KULLANIM ALANLARI

Evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılması için tasarlanmıştır. Evlerde içme suyu sağlanmasında, endüstrilerde ise;iletkenliği düşürülmüş, organik ve inorganik kimyasal tuzlardan arındırılmış, ileri kimyasal arıtımı yapılmış özel üretim suları sağlanmasında kullanılırlar. İçme suyu sağlanması,hemodiyaliz sistemleri, buz fabrikaları, içme suyu fabrikaları, laboratuvarda kullanılan suyun arıtımı, elektrik-elektronik endüstrisi, gıda sektörü, deiyonizasyon üniteleri öncesi, ilaç endüstrisi, plastik sanayi, cam sanayi gibi sektörlerde kullanılmaktadır.