YILLIK BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ

 

İSTANBUL   /   /201

 

Bu sözleşme Aksan Kimya ve Su Arıtma Sistemleri ile aşağıda ünvan ve adresi yazılı müşterimiz ………………………………………………….arasında   /  /201Tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve onarım karşılığı verilecek, SERVİS hizmetleri için hazırlanmıştır.

 

1. Bu sözleşme, ekteki BAKIM TAKİP FORMUNDA marka ve modelleri belirtilen ürünler için; normal kullanımından doğan arızaların giderilmesi, yılda 3 kez periyodik bakım hizmeti verilmesi, her türlü işçilik ve servis hizmetlerini kapsar.

 

2. Bu sözleşme hiç bir şekilde müşterinin data sorumluluğunu kesinlikle kapsamaz, fakat bu konuda gerekli eğitim ve destek verilecektir.

 

3. Bu bakım onarım sözleşmesi mevcut su arıtma sistemin de bulunan Filtrasyon,Aktif Karbon,Tandem Yumuşatma,R.O ünitesi ve U.V Sistemini kapsamaktadır.

 

4. İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olan servis hizmetlerinde yol, konaklama ve yemek ücreti müşteriye aittir.

 

5. Arızalı cihazlara ABH Merkez ve Şubelerinde veya gerektiğinde kurulduğu yerde bakım ve onarım yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Pazartesi sabahı saat 9:00 dan Cuma saat 17:00 a kadar ki iş saatleri içinde geçerlidir. Tüm çağrılar ARIZA BİLDİRİM FORMU' nun doldurulup (0212)5531830 numaraya fakslanması veya www.aksankimya.com adresindeki formun doldurulması ile yapılacaktır. Yapılan çağrılara en geç 4 saatte İSTANBUL da bulunan yetkili servisimiz müdahale edecektir.

 

6. Müşteri, arızalı parçanın değiştirilmesi durumunda parça bedelini peşin olarak ödemeyi kabul eder.

 

7. Bu bakım onarım sözleşmesi Aksan arıtma’nın izni olmadıkça başkasına devredilemez.

  

8. Sözleşme süresinin bitiminden bir ay önce taraflar yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Yazılı bildirimde bulunulmadığı zaman sözleşme 1 yıl için yeni fiyatlarla yenilenmiş olur.

 

9. Yıllık Bakım sözleşmesi bedeli KDV dahil …….. TL.

 

10. İthal gecikmeleri, tahditler, doğal afetler ya da diğer mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, mücbir sebeplerin bitimine kadar ABH garanti ve taahhütlerinden mazur addedilir.

 

11. ………………………   yetkili kişilerin servis çağrılarına cevap verilecektir.

 

12. İşbu sözleşme 12 maddeden ibaret olup, İhtilaf vukuunda İST. mahkemeleri yetkilidir.

 

Firma                                                                      Müşteri :

                                                

 

 

 

 

 

 

AKSAN KİMYA VE SU ARITMA SİSTEMLERİ

Adres : Çamlık Cad. No:39 Bahçelievler-İSTANBUL

Tel & Fax       : 0212 5531830

www.aksankimya.com

e-mail: info@aksankimya.com